Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2023 1

No events found.

Bezinning Eindelijk vrij RvKDe Raad van Kerken heeft een themanummer van Bezinning gewijd aan het slavernijverleden. Deze nieuwste uitgave van Oecumenische Bezinning, nummer 71, beslaat een breed palet van onderwerpen, in vier delen ingeleid en voorzien van gespreksvragen:
- Slavernij en de Bijbel
- Slavernij in Oost en West, in verleden en heden
- Interviews en column
- Heilzame verwerking

Deze uitgave biedt een handreiking voor bezinning en dialoog vol oproepen en vragen onder de titel ‘Eindelijk vrij?’ De titel verwijst naar een uitspraak van Martin Luther King. Het vraagteken duidt aan dat er nog veel werk te doen is als het gaat om de doorwerking van het slavernijverleden tot in de huidige tijd en moderne vormen van slavernij en afhankelijkheid.

Zie voor meer info deze webpagina

Handelingen2023 1 omslagJuist de praktische theologie zou door aandacht voor geleefde theologie en door middel van kritische reflectie op hedendaagse praktijken in kerk en samenleving een bijdrage kunnen leveren aan de theologische en kerkelijke verwerking van het slavernijverleden. Dat schrijft editieredacteur Erica Meijers in haar inleidende artikel op dit nummer. Goed dus om Handelingen het jaar waarin herdacht wordt dat 160 jaar geleden de slavernij in Nederland werd afgeschaft, te laten beginnen met dit thema.
De doorwerking in het heden en de omgang met dit verleden met het oog op vernieuwing van kerk, theologie en samenleving staat in dit nummer centraal. De focus van deze special ligt daarom op een theologie van verzoening en reparatie in een context van racisme en slavernijverleden. In de eerste drie bijdragen ligt het accent op historische perspectieven, waarbij het steeds gaat om de doorwerking van het slavernijverleden vandaag. De vier daaropvolgende artikelen richten zich meer op de omgang van wit en zwart in kerk en samenleving. 
Zo wil dit nummer van Handelingen eraan bijdragen -zoals onze nieuwe hoofdredacteur Theo van der Zee, wellicht met enig 'ongemak´,  schrijft- het ‘oude’, ongemakkelijke verhaal open te breken en te bouwen aan een nieuw verhaal. Aan dat nieuwe verhaal kunnen mensen die de geschiedenis claimen als de hunne én de mensen aan wie de geschiedenis is ontzegd, niet anders dan samen bouwen. Het is een nieuw verhaal van rechtvaardigheid en menswaardigheid.

Bij diverse artikelen ook weer praktische tips

Handelingen is voortaan gratis beschikbaar op Openjournals bij onze nieuwe uitgever Radboud University Press

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze digitale Nieuwsbrief

Van u is de aardeWeinig is momenteel zo actueel en urgent als onze omgang met de aarde en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld het klimaat of de biodiversiteit. Tegelijk is het een onderwerp dat verdeelt. Hoe breng je dit ter sprake in de preek, hoe geeft je er vorm aan in liturgie en diaconaat? Een tweedaagse cursus voor predikanten en kerkelijk werkers helpt je om dat te ontdekken. Meer info op deze webpagina

beeld aankondiging 2023 2In het juninummer van Handelingen staan we stil bij onze omgang met de aarde. Klimaat- en ecologische problematieken schreeuwen om theologische bezinning op onze plaats als mensen en ons handelen ten opzichte van de aarde en al wat daar leeft. In de afgelopen decennia zijn er diverse initiatieven ontplooid om te komen tot theologie die daar aandacht voor heeft. Het onderzoeksproject Grond, dat in september 2023 aan de Protestantse Theologische Universiteit start, gaat ervan uit dat de urgentie van klimaat- en ecologische problematieken een fundamenteler perspectiefwisseling vragen dan een thematische aanpak of genitief-theologie: er is een vernieuwde, integratieve theologie nodig, waar praktische theologie onderdeel van uitmaakt.
In het komende juninummer van Handelingen, dat nauw aansluit bij dit project Grond, schetsen we eerst de contouren van wat de praktische theologie aan dat vernieuwde perspectief op ‘aarde’ kan bijdragen. We verkennen enkele specimen in de daarop volgende artikelen, die zich richten op de handelingsvelden van voorgangerschap, liturgische en diaconale praktijken.
Themaredactie: Mirella Klomp & Ciska Stark

Index Ned Theol TijdschrSinds september 2021 is het platform Index voor Nederlandse theologische tijdschriften operationeel, een website waar gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. Op dit moment bevat de database bibliografische gegevens van 38290 artikelen uit 28 tijdschriften. Ook de bibliografisch gegevens van Handelingen zijn in deze database opgenomen. De website is voor iedereen kosteloos te gebruiken.

Nieuwsbrief

Nieuw: schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van Handelingen
Klik op Nieuwsbrief

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op donderdag 18 mei 2023, 21:20 uur

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.