Jaargangen

Handelingen logo01A

Artikelencluster: Geslaagde kerkelijke jongereninitiatieven

Jacques Janssen, De jeugd, de religie en de toekomst. Een complexe verhouding (3)
Peter Hendriks, Groeien in het werken met jongeren. Van jeugdpastoraat tot Hemels Gelag (24)
Hettie Oudelaar-Bijlsma, Provider. Een nieuwe naam in de catechese (41)
Albert van der Woerd, Studio Elim. Geloofsopvoeding in een moderne samenleving (60)
Bert Roebben, Succesvol door bescheidenheid. Praktisch-theologische overwegingen over kerkelijk jongerenwerk (74)

Een groot deel van deze editie is gewijd aan de relatie tussen jongeren en de christelijke traditie. Degenen onder u die bij dit thema vooral zorgelijke beschouwingen verwacht, moeten we teleurstellen. Wij zijn namelijk in de kerkelijke praktijk op zoek gegaan naar geslaagde jongereninitiatieven en hebben die ook gevonden. Onze vraag was: onder welke condities is het mogelijk om wél op een positieve manier contact te krijgen met jongeren om met hen op zoek te gaan naar wat de christelijke traditie ook in deze tijd kan betekenen?

Eerst melden wij ons bij Peter Hendriks in Apeldoorn. Het jeugdwerk van de afgelopen tien jaar in De Drie Ranken – een oecumenische geloofsgemeenschap – beschrijft hij als een proces van inventariseren, creëren, inspireren, organiseren, evalueren en steeds opnieuw articuleren. Een dynamisch broei- en groeiproces met een brede waaier aan activiteiten. In dit artikel worden genoemd: het jeugdpastoraat, het sooswerk, de catechese, het Hemels Gelag, de paaswake, Het Hoge Huis, en het overig jeugdwerk.
Vervolgens vragen we belet bij Hettie Oudelaar-Bijlsma die ons informeert over Provider, een catecheseproject voor jongeren tussen twaalf en zestien dat per 1 januari 2000 van start is gegaan in de SoW-gemeente Huizen. Zij doet dat als lid van de taakgroep Provider én als ouder van drie kinderen in de Provider-leeftijd. In dit project staat enerzijds de belevingswereld van jongeren centraal en wordt met hun wensen rekening gehouden, anderzijds geldt als uitgangspunt dat het de ouders zijn die jongeren als eerste in aanraking brengen met het geloof. In het Provider-project is het gelukt om ouders weer te betrekken bij de catechese en hen de natuurlijke schakel te laten vormen tussen de jongeren en de geloofsgemeenschap.
Ten slotte bekijken we samen met frater Albert van der Woerd hoe de Tilburgse Elimgroep, een communiteit van de Fraters van Tilburg, erin is geslaagd om jongeren in aanraking te brengen met christelijke spiritualiteit. Zij doen dat door in en om ‘Studio Elim’, de opnamestudio van de Elim-communiteit, jongeren en jong-volwassenen aan te spreken in hun religieus-zijn, zonder ze te vervreemden van de cultuur waarin ze leven. Dat gebeurt voornamelijk door gastvrijheid en ondersteuning te bieden aan twee jongerenkoren: het jongerenkoor St. Lucas en het koor Katharsis.
Deze drie praktijkberichten hebben we voorzien van een meer algemene sociaal-psychologische inleiding door Jacques Janssen over de godsdienst van de tegenwoordige jeugd in het socio-culturele klimaat van West-Europa. Bert Roebben verzorgt de praktisch-theologische afsluiting; daarin vat hij de gepresenteerde praktijkverhalen samen onder de noemer ‘bescheidenheid’, plaatst hij ze in een tijdsperspectief, peilt hij naar de aspecten van hun succes, om van daaruit theologische overwegingen te maken in de richting van de toekomst.
In onze literatuurberichten ditmaal aandacht voor gemeenteopbouw, en voor feministische theologie en vrouwenstudies theologie. Het laatstgenoemde overzicht wordt gewoontegetrouw verzorgd door Lieve Troch, terwijl het literatuuroverzicht gemeenteopbouw voor de vierde en tevens laatste maal is samengesteld door ons oud-redactielid Jan Hendriks.
redactie

 

Overige artikelen

Jan Hendriks, Literatuuroverzicht gemeenteopbouw (4) (87)
Lieve Troch, Literatuuroverzicht feministische theologie en vrouwenstudies theologie (107)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.