1999

Handelingen logo01A

Editieredactie: Ernest Henau, Gerrit Immink, Jaap van der Laan

 

Predikanten en pastores staan iedere week opnieuw voor de opgave om een preek voor te bereiden. In dit themanummer komt de vraag aan de orde in hoeverre exegetische methoden invloed hebben op de wijze van preekvoorbereiding. Naast de exegese spelen meerdere factoren een rol bijvoorbeeld pastorale ervaringen, meditatie en gebed, gesprek met voorbereidingsgroepen en geloofsovertuigingen van pastor en gemeente. Hoe staan deze factoren nu in relatie tot de exegese?
Predikanten en pastores zijn meestal geschoold in een bepaalde exegetische methode. De auteurs beperken zich hier tot de volgende hoofdiypen: een historisch-kritische methode, een feministische benadering, de zogenaamde Amsterdamse school en een psychoanalytisch lezen van de Schnften. Vier predikers hebben een preek geleverd vanuit het perspectief van een der bovengenoemde scholen en een verslag geschreven van het preekvoorbereidingsproces. Vervolgens komen vakexegeten aan het woord: prof dr. H.J. de Jonge, prof. dr. Karel Deurloo, ds. Esther de Boer, dr. Geert van Oyen. Zij geven uitleg over de waarde van hun methode en het beiang ervan voor de prediking. Tot slot reflecteren drie hornileten op de preken en de plaats van de exegese in het preekvoorbereidingsproces: prof. dr. Maarten den Dulk, prof dr. Ernest Henau en prof dr. Gerrit Immink.

Immink, F.G., De twee petten van de prediker. Ten geleide (371)

- Preek 1 (Genesis 32:23-33) (375)
- Preek 2 (Jona 3:1-10; Marcus 1:14-20) (383)
- Preek 3 (Marcus 1:29-39) (393)
- Preek 4 (Marcus: 14:32-42) (402)

Oyen, G. van, Hoe diep is je geloof (in Jezus Christus)? (413)
Deurloo, K.A., Christus onder de heidenen (425)
Boer, E.A. de, Feministische exegese (434)
Jonge, H.J. de, De historisch-kritische methode (446)
Dulk, M. den, Preekvoorbereiding op de driesprong (457)
Henau, E.A.O.M., De hermeneutische opdracht in de prediking. Preekvoorbereiding: fundamentele overwegingen (472)
Immink, F. G., Prediking als taalhandeling (479)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.