1998

Handelingen logo01A

In 1996 promoveerde Sake Stoppels op een proefschrift waarin hij het inloopcentrum beschreef als vorm van kerkelijke presentie. Het hart hiervan vormt een beschouwing waarin elf bouwstenen worden gepresenteerd als 'piketpaaltjes' voor de vormgeving van een inloopcentrum. Bij een bespreking hiervan in een kring van predikanten kwam de vraag naar voren of deze criteria niet evenzeer gelden voor andere vormen van gemeente-zijn. Dat was voor de redactie aanleiding om Stoppels te vragen 'zijn' elf bouwstenen nog eens kort te typeren. Vervolgens werden drie pastores uitgenodigd vanuit de eigen werksetting te beschrijven in hoeverre zij deze elf bouwstenen ook toepasbaar achten voor hun eigen werk en voor de eigen gemeente. Dat leidde tot drie reflecties: van Paula Irik vanuit en over haar werk in het kader van DISK; Ariette Toornstra, predikant in een zogenaamde achterstandswijk; Jos van der Sterre, predikant van een 'gewone' gemeente. Kunnen zij hun 'gemeente' beschrijven vanuit de elf bouwstenen? Is dat mogelijk en geeft dat perspectief?
In haar artikel 'Levenswijsheid verbeeld en geleefd' laat Barbara Roukema-Koning zien dat pastores met 'beelden' (in dromen, in spreken en in verhalen) een kostbaar instrumentarium tot hun beschikking hebben. Vanuit een psychologische verkenning van de functie en het belang van beelden, wordt een verbinding gelegd tussen beelden en spiritualiteit. Door de gevonden inzichten toe te passen op een sprookje van de gebroeders Grimm ('De drie veren') blijkt dat dit verhaal verstaan kan worden als een spirituele gids: het wijst ons in de taal van beelden de weg naar een wijze van mens-zijn waarin kwalitatieve vervulling ervaren kan worden. Ten slotte wordt aangegeven welke elementen uit de geloofspraxis ons kunnen helpen bij het cultiveren van onze innerlijke beelden.
Bert Goedhart signaleert een tegenstrijdigheid tussen gemeenteopbouw enerzijds en postmoderne tijd anderzijds. Het begrip gemeenteopbouw suggereert dat er een totaalvisie op kerk- en gemeente-zijn bestaat van waaruit de gemeente maakbaar is. Dit verdraagt zich steeds minder met een postmodern denken en ervaren waarin de grote concepten voorbij zijn. In een uitgewerkte casus ('beraad gemeenteopbouw') laat Goedhart zien hoe deze tegenstrijdigheid zijns inziens kan worden overwonnen.
In zijn literatuurbericht 'poimeniek' informeert Tjeu van Knippenberg ons ten slotte over recente publicaties binnen deze praktisch-theologische subdiscipline. Eerst komen publicaties aan de orde die beschouwd kunnen worden als relevant voor de context van interpersoonlijke religieuze communicatie. Vervolgens gaat de aandacht uit naar handelingstheorieën, velden en vormen van interpersoonlijke religieuze communicatie, om ten slotte stil te staan bij enkele specifieke thema's die een rol spelen op dat terrein.

Artikelencluster: ‘Elf bouwstenen’ voor een inloopcentrum: ook toepasbaar in de gemeente? Vier artikelen over openheid en gastvrijheid

Sake Stoppels, Het inloopcentrum als gestalte van kerkelijke presentie. Elf bouwstenen (3)
Paula Irik, De vreemde metgezel als evangelie. Het feest van de ontmoeting (17)
Arlette Toornstra, Een gewone, maar geen alledaagse gemeente (27)
Jos van der Sterre, Sake’s bouwstenen: bruikbaar voor gereformeerd Heerde? (37)

 

Overige artikelen

Barbara Roukema-Koning, Levenswijsheid verbeeld en geleefd (45)
Bert Goedhart, Gemeenteopbouw en postmoderne tijd. Een innerlijke tegenstrijdigheid (65)
Tjeu van Knippenberg, Ontwikkelingen in de poimeniek. Een literatuurbericht (85)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.