1996

Logo

K.A. Schippers, De gemeente ah leergemeenschap met het oog op de toekomst (475)
R.R. Ganzevoort, Ongehoord... Ongezegd. Mannen, seksueel misbruik en geloof (488)
A.H.M. van Iersel, Krijgsmachtpastoraat in een nieuwe context. De motivatie van de militair tot deelname aan een miiitaire missie: uitdaging aan contextueel pastoraat in de kriigsmacht? (509)
H.J.C. Pieterse & J.A. van der Ven, Profetische prediking in een politiek gespannen situatie (528)
G. Heitink, Onlwikkelingen in de praktische theologie (5). Een kroniek (541)
E.R. Jonker, Inleiden en inwijden in zin en heil. Een literatuurbericht godsdienstpedagogiek, godsdienstdidactiek en catechetiek (566)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn