A. Hoenkamp-Bisschops, Seksueel misbruik in pastorale reiaties (543)
J. Jonkers, Normativiteit en empirie in de praktische theologie en de sociale wetenschappen (557)
J. Hemels, Geloofscommunicatie via massamedia. Een verkenning van hetprobleemveld in het zicht van het jaar 2000 (572)
B. Koet, 'Ik was zo graag een van jouw verhalen geworden.' Over gevangenispastoraat, Augustinus en een rabbijns leerprincipe (592)
G. Heitink, Ontwikkelingen in de praktische theologie (4). Een kroniek (607)
J. Hendriks, Literatuuroverzicht gemeenteopbouw (629)