1995

Handelingen logo01A

Redactie: E.A.O.M. Henau, F.G. Immink, J.H. van der Laan


Hebben leesroosters invloed op de manier waarop er gepreekt wordt? Veel predikanten en pastores kiezen niet zelf een bijbelgedeelte voor de zondag, maar laten zich leiden door een rooster. Daarbij doen zich verschillende problemen voor: moet er in de preek rechtgedaan worden aan meerdere lezingen? Kan er wel een relatie gelegd worden tussen de concrete leefsituatie van de gemeente en het voorgeschreven bijbelgedeelte? Wordt de gemeente niet moe van lange reeksen uit onbekende gedeelten van het Oude Testament?
In dit nummer geven Marcel Bernard en Rein Bos een praktisch-theologische verantwoording van hun omgang met het leesrooster.
Vervolgens reageren vijf predikanten/pastores vanuit hun eigen ervaringen in het preekvoorbereidingsproces.
Jaap van der Laan schrijft een inleidend artikel over de ontstaansgeschiedenis van de diverse roosters en bespreekt enkele criteria die aan de roosters ten grondslag liggen.
In het tweede gedeelte neemt de redactie enkele preken onder de loep die gehouden zijn op zondag 16 okober 1994 en op 19 maart 1995. Bovendien worden relevante preekfragmenten opgenomen.

 

Gerrit Immink, Stapsteen of struikelblok? Ten geleide (397)
Jaap H. van der Laan, Leesroosters voor de zondagse viering; een informatief overzicht (400)
Marcel Barnard, Tussen willekeur en systeemdwang. Een theologische reflectie op het gebruik van leesroosters in verband met de preek (426)
Rein Bos, Het gebruik van een leesrooster. Enkele vragen vanuit de praktijk (443)
Gilbert Deruytter, Het lectionarium als hulp bij de prediking (457)
Bernard H. Baakman, Preken: ambacht van de dialoog. Recht doen aan het existentiele verlangen naar continuiieit en de levenservaringen van discontinuiteit (460)
Klaas-Willem de Jong, Uitgenodigd tot verdergaand gesprek (467)
Lieske Kenning, Het gebruik van een leesrooster, Een reflectie vanuit de praktijk (473)
Wiel Wiertz, Preken: mensen gelovig wegwijs maken in een tekst. Praktijkmateriaal: zeven preken (481)
Ernest Henau, Over de voor- en nadelen van leesroosters in de preekpraxis (506)
Gerrit Immink, Schriftgebruik in de kerkdienst (516)
Jaap H. van der Laan, Preken: serieus nemen wat mensen gehoord hebben (532)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.