Handelingen logo01A

E-mailAfdrukkenExport ICS

Proeverij diaconale training

Titel:
Proeverij diaconale training
Wanneer:
vr, 22. maart 2019, 13:30 uur - 16:30 uur
Locatie:
Protestants Landelijk Dienstencentrum - Utrecht
Categorie:
Training

Omschrijving

Proeverij rond diaconale training voor predikanten en kerkelijk werkers

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 is er een proeverij rond de diaconale training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’. Deze training maakt in het seizoen 2019-2020 deel uit van de voortgezette nascholing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en wordt vergoed voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in de Protestantse Kerk in Nederland. De training wordt ontwikkeld in een samenwerking van PThU en Kerk in Actie. De proeverij stelt u in de gelegenheid om kennis te maken met de insteek van de training als ‘leren geloven in diaconaal handelen’, waarover hieronder meer uit de doeken wordt gedaan.

Diaconale training
In de training staan de rol, taak en verantwoordelijkheid van de predikant en kerkelijk werker centraal als het gaat om het leren aan diaconaal handelen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het diaconaat, maar zij krijgen weinig tot geen inhoudelijke begeleiding. Juist hier ligt echter een belangrijke verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. Bij ‘inhoudelijke begeleiding’ gaat het erom te leren hoe het handelen en het geloven met elkaar in verband staan. Het geloof kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen het geloof ook voeden. Diaconaal handelen is namelijk meer dan ‘zorgen voor anderen’. Kijkend vanuit het evangelie moeten we zeggen, dat het ons doet deelnemen aan een geloofsgeheimenis. Bij Jezus leren we hoe God zich betrekt op de minsten van de mensen. Door in deze beweging te participeren leren we wat ‘geloven’ is. Diaconaal handelen levert kennis op (over God, de samenleving en onszelf) en wij veranderen er innerlijk door. In die zin is er in het diaconaat sprake van een inwijding in een geloofsgeheimenis. Met een theologische term wordt dit ‘mystagogie’ genoemd.
Evenwel het geloofskarakter van wat diakenen en diaconale vrijwilligers doen, blijft meestal impliciet. Het is bemoedigend en werkt bevruchtend om dit met elkaar te expliciteren. Diaconaat kan dan ook beter doorwerken in velden als gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking.

Bedoeling en opzet
De bedoeling van de training is dat predikanten en kerkelijk werkers er in hun eigen gemeente mee aan de slag gaan. De activiteiten van diakenen en diaconale vrijwilligers zijn het vertrekpunt. Het is belangrijk om deze goed te kennen om de vraag te kunnen stellen waar het hen om gaat en of en hoe zij dat in verband brengen met hun geloof. Tijdens de training onderzoekt u dan ook de manieren van geloven die in het diaconale handelen van de vrijwilligers zelf te vinden zijn.
De training start met een tweedaagse bijeenkomst waarin de eigen betrokkenheid op diaconaat en de theologische visie erop worden besproken. Met het oog daarop is voorwerk verricht en is een reader gelezen. Vervolgens gaat men in de volgende drie maanden in de eigen gemeentepraktijk aan de slag met de vruchten van deze tweedaagse. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van de deelnemers.

Proeverij
Tijdens de proeverij vertelt ds. Sjaak Visser uit Zaandam hoe hij in en met zijn gemeente tegen vragen aanliep die aan de orde komen in de training. Dr. Henk Meeuws geeft op basis van zijn gelijknamige proefschrift een toelichting op ‘diaconaat als mystagogie’.

De kosten voor deelname aan de proeverij bedragen € 15,-. De proeverij vindt plaats op het Protestants Landelijk Dienstcentrum te Utrecht: Joseph Haydnlaan 2a, 3533AE, van 14 uur (13.30 inloop) tot 16.30. Opgave via: www.kerkinactie.nl/proeverij. In verband met zaalgrootte graag opgeven vóór 15 maart. Voor verdere informatie en het programma van de proeverij zie ook: www.kerkinactie.nl/proeverij.

Voor de diaconale training zelf kunt u zich binnenkort ook al opgeven. Zie daarvoor de komende tijd https://www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1920/. Voor de training geldt een maximum van 20 deelnemers. De training vindt in 2020 plaats op 5 en 6 februari en 13 mei.

 

Programma proeverij diaconale training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’

Datum: op vrijdagmiddag 22 maart 2019
Locatie: PLD Utrecht, zaal (zie monitor in de hal)
Doelgroep: predikanten en kerkelijk werkers

13.30 inloop (registratie, betaling en koffie of thee)

14.00 Welkom en opening met een korte inhoudelijke introductie op waar aan geproefd gaat worden.

14.05 Kennismaking met het thema en met elkaar in groepjes aan de hand van de vraag:
Wat is voor jou een inspirerend beeld of verhaal in verband met diaconaat?
(laat het gesprek voorafgaan door een kort kennismakingsrondje)

14.15 Ds. Sjaak Visser (Zaandam) presenteert hoe hij met zijn gemeente betrokken raakte bij de opvang van vluchtelingen en wat het naderhand bij hem opriep.

14.25 Onderling (in dezelfde groepjes) in gesprek over de vraag: hoe zou jij omgaan met waar Sjaak tegen aan liep? En waarom zou je het zo doen?

14.35 Sjaak vertelt over het vervolg in zijn gemeente.

14.45 Reacties op Sjaak, korte terugblik, en introductie van Henk Meeuws.

14.55 Inleiding Dr. Henk Meeuws over ‘Leren geloven in diaconaal handelen’, dan wel diaconaat als mystagogie (Henk is praktisch theoloog en gepromoveerd op het proefschrift ‘Diaconie – Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie’, 2011)

15.15 Pauze

15.30 Reacties op en gesprek n.a.v. de inleiding.

15.45 Korte globale introductie op de training.
De training zoomt in op de inhoudelijke begeleiding door predikanten en kerkelijk werkers van diakenen en diaconale vrijwilligers. Tijdens de training wordt dit in een bredere context geplaatst:

-de visie op het ambt van predikant in relatie tot het diaconaat;
-de locus van de verzoening in de systematische theologie als theologisch fundament van diaconaat;
-het missionair eigene van het diaconaat (uitgediept in een dialoog tussen en met Henk Meeuws ‘Diaconale mystagogie’ en Bert Roor ‘Heilzame presentie’);
-diaconaat en prediking (toegelicht door en in gesprek met Peter van de Kamp);
-diaconaat en liturgie (toegelicht door en in gesprek met Derk Stegeman van STEK (?);
-diaconale praktijken in hun maatschappelijke context (het blijven in de samenhang van
barmhartigheid én gerechtigheid).

15.55 In groepjes in gesprek over wat je voor de verdere uitwerking van de training zou willen meegeven. (De vragen hieronder zijn hulpvragen om het gesprek op gang te brengen. Wellicht zijn voor jou/jullie andere vragen van belang.)
1.Wat is een onderwerp dat volgens jou sowieso in de training moet?
2.Wat moet de training jou in je gemeentewerk opleveren?
3.Wanneer is de training voor jou geslaagd?

16.15 Plenair gesprek op basis van het gesprek in de groepjes.
16.30 Afronding (en zie verder https://www.pthu.nl/PAO1920/ )


Locatie

Locatie:
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Straat:
Joseph Haydnlaan 2a
Postcode:
3533 AE
Plaats:
Utrecht
Land:
Netherlands

Omschrijving

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.