Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 20 - 40 minuten)

Mensen die leren om elkaar te zien

"We moeten Jan kopen!" Dat herinner ik mij. Mijn vrouw - Joke – is nauwelijks terug van Hydepark. Ze begint  meteen de lof te zwaaien van Evert Jonker, die een week leidde over leerprocessen in de gemeente.  Het meest boeide haar hoe hij zijn inleiding over 'het bidden' begon. Hij maakte gebruik van een boek van de Zweedse schrijver Peter Pohl, Jan, mijn vriend. Joke's enthousiasme is me altijd bijgebleven. Ik kreeg de indruk dat daar op Hydepark iets existentieels was gebeurd. En ik dacht, hier wil ik meer van weten.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 11 - 21 minuten)

Levensbeschouwelijke vorming, een vak apart in het Hoger Onderwijs

In bepaalde opleidingen is ‘levensbeschouwing’ een apart vak, soms een verplicht onderdeel, soms een keuzevak in de vrije ruimte. Doorgaans wordt ‘levensbeschouwing’ echter niet geassocieerd met het beoefenen van een vak, maar met het bekende verschijnsel dat mensen nu eenmaal meningen hebben over de waarde en betekenis van het leven. Dat je daar een vak van zou kunnen maken en daaraan zelfs een eigen beroepsopleiding kunt wijden, dat is minder bekend en maakt het vak ‘levensbeschouwing’ toch wel tot een vak apart. Wat kan de meerwaarde van dit vak en van een opleiding als Levensbeschouwelijke Vorming zijn?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Hoe verhoudt de prediking, als vanouds de vorm van toerusting van de gemeente, zich tot de vernieuwde diaconale impulsen van deze tijd? Kan zij bijdragen aan het vormen van een motiverende en overtuigende eenheid in de vanouds vaak gescheiden werelden van vieren, verkondigen en delen? Hoe vormt de Bijbel een inspiratiebron tot diaconale prediking? Kunnen prediking en diaconie elkaar inspireren en wat hebben predikers daartoe dan nodig? En hoe bouwen predikers dan aan een diaconale gemeente en diaconale praktijken zonder dat deze uiteenvalt door verschillende inzichten op politiek of ethisch gebied?
Deze vragen vormen de insteek van dit themanummer van Handelingen en verschillende praktijkreflecties geven inzicht in mogelijkheden. Allereerst is ook een verkenning van de functie en het wezen van de prediking vereist.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn