Artikelen

Handelingen logo01A

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)

Omdat we met ingang van nummer 2022/1 overgegaan zijn op de digitale uitgave van Handelingen zijn alle artikelen vanaf dan te lezen op https://tijdschrift.handelingen.com/


(Leestijd: 4 - 8 minuten)

Staat dit boek als een huis? Dat kun je misschien wel zeggen. Als ik ‘misschien’ zeg, is dat niet omdat ik aarzelingen heb bij de kwaliteit van het boek, maar eerder omdat ik niet zo goed weet of Henk wel wil dat het ‘staat als een huis’. Het is immers vooral een beweeglijk boek, van een beweeglijk theoloog die nog niet is uitgedacht en -geschreven.

Staat de kerk in dit boek als een huis? Ook dat is nog maar de vraag. Daarmee is de titel van het boek én van hoofdstuk 1 al in beeld: is dit (ook in deze vorm) een passende metafoor?

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

Mij is het derde hoofdstuk toebedeeld, getiteld “Van wie is dit huis voor de ziel? – Van Jezus zijn”. De vraag daarbij luidde: “Geef in een kort statement een kritisch commentaar vanuit je eigen vakgebied.” Mijn vakgebied is de studie van het Nieuwe Testament, dus ik zou kunnen nagaan in hoeverre Henk de Roest zich in dit hoofdstuk terecht op het NT beroept. Maar uiteraard ben ik me bewust van de grote verschillen tussen het vroege christendom waarvan in de nieuwtestamentische geschriften getuigd wordt en onze eigen tijd en cultuur, waarin de christelijke kerken een gevestigde positie hebben gehad, maar die ze inmiddels in belangrijke mate hebben verloren. De vraag is dan toch in hoeverre ik het gebruik van de nieuwtestamentische teksten verantwoord acht.

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

In zijn boek 'Een huis voor de ziel' concentreert De Roest zich op het belang van de innerlijkheid voor het gelovige en kerkelijke leven. “De gezamenlijke weg naar binnen is nodig om de weg naar buiten te kunnen gaan” (12). Door de schrift, de liturgie en de gestalte van Christus komen wij in aanraking met de dieptedimensie van het bestaan en daar moet ook het zwaartepunt van het christelijke, gelovige of kerkelijke leven liggen. Dat betekent naar mijn idee dat we de kerk als ontmoetingsplaats, de kerk voor de wereld, nieuwe vormen van kerk-zijn om mensen te trekken en dergelijke een beetje kunnen relativeren – en in ieder geval niet als beginpunt moeten gebruiken – voor de gemeenteopbouw. We moeten terug naar een dieptedimensie die er al is, die er altijd was, maar die we opnieuw moeten ontsluiten als datgene wat ons draagt en ook als kerk kan blijven dragen.

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.