Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 6 - 11 minuten)

Zeggen dat de dood leeft doet menig theoloog de wenkbrauwen fronsen; er is immers in geloofstaal veel over te zeggen. Dat de dood leeft betekent echter ook dat de dood onderwerp is van intensieve interdisciplinaire studie. Wat gaat er in mensen om als ze met de dood worden geconfronteerd, en hoe is daar vanuit pastorale en geestelijke verzorgingsoptiek hulp bij te bieden?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 10 - 20 minuten)

‘De kerk kan niet kerk zijn zonder interacties van vlees en bloed’

Sociale media en kerk zijn geen gescheiden werelden, maar worden veelal wel van elkaar onderscheiden, als zou er sprake zijn van een kerkelijk domein en een virtueel domein dat met name gebruikt kan worden voor pr, informatievoorziening en missionaire doeleinden. In deze bijdrage verkennen wij een andere benadering, namelijk die van sociale media als kerk, als een ruimte, plaats of domein waarin kerk gestalte kan krijgen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 7 - 13 minuten)

In Handelingen 2013/2 is de multiculturele kerkelijke gemeente International Christian Fellowship in Rotterdam gekozen als casus voor het protestantse diaconale handelen. In het bredere vervolgartikel refereren de auteurs, Herman van Well en ondergetekende, kort aan leiderschap in een multiculturele setting. Omwille van de beperkte ruimte en het accent op de dimensie van het diaconale handelen laten ze het bij die korte referentie. In dit artikel kunnen we er wat uitvoeriger bij stilstaan.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 10 - 19 minuten)

Hoe verhouden kerken en christelijke gemeenschappen zich tot de vlucht die sociale media de afgelopen jaren hebben genomen? In het themanummer ‘Kerk en sociale media’ van Handelingen (september 2012) wordt in zeven artikelen naar een antwoord gezocht. De artikelen zijn van de hand van theologen, professionals en deskundigen die in hun werk veelvuldig met het onderwerp te maken hebben. Dit online artikel is een achtste bijdrage, waarin ik de oogst van de zeven bijdragen in de papieren editie van het themanummer verzamel.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn