Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Verpleeghuispastor Marinus van den Berg schrijft:

Beste Carlo,

Iedere maandagochtend heb ik in het verpleeghuis een kringgesprek met mensen die enkele weken geleden getroffen zijn door een beroerte. Zij zijn na het ziekenhuisverblijf naar hier gekomen voor revalidatie. Een van mijn vragen is altijd: ‘Hoe is het voor U om hier te zijn?’ ‘Heel slecht…’, reageert een heer direct vanuit zijn hart. ‘Hoe bedoelt u dat…...?’ vraag ik. ‘Ik ben van mijn vrijheid beroofd… En nu kan ik hier zitten wachten op mijn dood.’

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 1 minuut)

Resultaten van stimulatie van religieuze verbeelding

In onderstaande tabel wordt weergegeven dat het apathische of juist heel onrustige van somatische en psychogeriatrische bewoners die deelnamen aan gemeenschappelijke vieringen doorbroken kan worden, door hen als groep nabij te zijn in sfeervieringen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 4 - 8 minuten)

Staat dit boek als een huis? Dat kun je misschien wel zeggen. Als ik ‘misschien’ zeg, is dat niet omdat ik aarzelingen heb bij de kwaliteit van het boek, maar eerder omdat ik niet zo goed weet of Henk wel wil dat het ‘staat als een huis’. Het is immers vooral een beweeglijk boek, van een beweeglijk theoloog die nog niet is uitgedacht en -geschreven.

Staat de kerk in dit boek als een huis? Ook dat is nog maar de vraag. Daarmee is de titel van het boek én van hoofdstuk 1 al in beeld: is dit (ook in deze vorm) een passende metafoor?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

Mij is het derde hoofdstuk toebedeeld, getiteld “Van wie is dit huis voor de ziel? – Van Jezus zijn”. De vraag daarbij luidde: “Geef in een kort statement een kritisch commentaar vanuit je eigen vakgebied.” Mijn vakgebied is de studie van het Nieuwe Testament, dus ik zou kunnen nagaan in hoeverre Henk de Roest zich in dit hoofdstuk terecht op het NT beroept. Maar uiteraard ben ik me bewust van de grote verschillen tussen het vroege christendom waarvan in de nieuwtestamentische geschriften getuigd wordt en onze eigen tijd en cultuur, waarin de christelijke kerken een gevestigde positie hebben gehad, maar die ze inmiddels in belangrijke mate hebben verloren. De vraag is dan toch in hoeverre ik het gebruik van de nieuwtestamentische teksten verantwoord acht.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn