Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 13 - 25 minuten)

I may disagree with you, try to change you, even fight with you, but I will never write you off, never leave the table, never take my marbles and go home (or anywhere else).

Gene Robinson

 

Yoga in de kerk? (vervolg)

In de kerkzaal van een Rooms-katholieke parochie in een kleine stad worden sinds een aantal jaren yogacursussen aangeboden. Als er na een fusie een parochie in het kerkgebouw bij intrekt en de organisatie van de yogacursussen bovendien een verzoek indient om het aanbod uit te mogen breiden, komt de vraag op de agenda van de parochieraad. De gemoederen lopen hoog op. Volgens sommigen is er bij yoga sprake van godsdienstoefeningen die niet thuishoren in een godshuis. Anderen wijzen vooral op de gastvrijheid. Na verhitte discussies besluit de parochieraad met een nipte meerderheid dat de yogacursussen na de zomer niet meer mogen terugkomen. Drie leden van de parochieraad stellen hun zetel ter beschikking. “Als het zo moet, hoeft het voor ons niet meer. Wij vinden dat er in de kerk zorgvuldiger met verschillen moet worden omgegaan.”

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 13 - 26 minuten)

Inleiding

In het ziekenhuis waar ik werk, was ik tien weken in gesprek met een oudere man. Hij vertelde steeds hetzelfde en ik reageerde aldoor met empathisch luisteren, begrijpend en meelevend reageren, attent op de betekenissen die hij gaf, enzovoort. Kortom, ik trok alle registers open van wat ik in mijn pastorale praktijk had geleerd. Allemaal goed, maar het resultaat was "meer van hetzelfde". In die tijd las ik over “oplossingsgerichte gespreksvoering”, de “Solution Focused Brief Therapy” uit Amerika. Dat boeide me. Het verleggen van de aandacht wilde ik uitproberen: van zijn problematische heden naar een gewenste toekomst, van wat hij niet kan naar zijn competenties. Op een dag besloot ik het roer om te gooien. Ik liet mijn “volgende” houding varen, werd directief, brak min of meer in zijn verhaal in en vervolgde:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 9 - 18 minuten)

Inleidende opmerkingen

Door extramuralisering van de psychiatrie wonen tegenwoordig veel cliënten van de GGZ begeleid of zelfstandig in woonwijken, en maken daar deel uit van geloofsgemeenschappen. Pastorale zorg van cliënten wordt daarmee mede een zaak van lokale geloofsgemeenschappen en niet meer uitsluitend van geestelijke verzorgers in dienst van een psychiatrisch ziekenhuis.
Tegelijkertijd verschuift in de wereld van de GGZ de afgelopen jaren de houding ten opzichte van zingeving en geloof. Er is niet alleen een groeiende roep om minder distantie ten opzichte van het geloofsaspect in het levensverhaal van de cliënt, maar ook wint het inzicht terrein dat geloofsgemeenschappen een beschermende factor en steunbron kunnen zijn voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Religie en kerk zijn niet langer bij voorbaat verdacht of geestelijk ongezond. Zo is het septembernummer 2008 van ‘Psychopraxis’ geheel gewijd aan religie en levensbeschouwing in de GGZ.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Verpleeghuispastor Marinus van den Berg schrijft:

Beste Carlo,

Iedere maandagochtend heb ik in het verpleeghuis een kringgesprek met mensen die enkele weken geleden getroffen zijn door een beroerte. Zij zijn na het ziekenhuisverblijf naar hier gekomen voor revalidatie. Een van mijn vragen is altijd: ‘Hoe is het voor U om hier te zijn?’ ‘Heel slecht…’, reageert een heer direct vanuit zijn hart. ‘Hoe bedoelt u dat…...?’ vraag ik. ‘Ik ben van mijn vrijheid beroofd… En nu kan ik hier zitten wachten op mijn dood.’

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn