Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 9 - 18 minuten)

Inleidende opmerkingen

Door extramuralisering van de psychiatrie wonen tegenwoordig veel cliënten van de GGZ begeleid of zelfstandig in woonwijken, en maken daar deel uit van geloofsgemeenschappen. Pastorale zorg van cliënten wordt daarmee mede een zaak van lokale geloofsgemeenschappen en niet meer uitsluitend van geestelijke verzorgers in dienst van een psychiatrisch ziekenhuis.
Tegelijkertijd verschuift in de wereld van de GGZ de afgelopen jaren de houding ten opzichte van zingeving en geloof. Er is niet alleen een groeiende roep om minder distantie ten opzichte van het geloofsaspect in het levensverhaal van de cliënt, maar ook wint het inzicht terrein dat geloofsgemeenschappen een beschermende factor en steunbron kunnen zijn voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Religie en kerk zijn niet langer bij voorbaat verdacht of geestelijk ongezond. Zo is het septembernummer 2008 van ‘Psychopraxis’ geheel gewijd aan religie en levensbeschouwing in de GGZ.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Verpleeghuispastor Marinus van den Berg schrijft:

Beste Carlo,

Iedere maandagochtend heb ik in het verpleeghuis een kringgesprek met mensen die enkele weken geleden getroffen zijn door een beroerte. Zij zijn na het ziekenhuisverblijf naar hier gekomen voor revalidatie. Een van mijn vragen is altijd: ‘Hoe is het voor U om hier te zijn?’ ‘Heel slecht…’, reageert een heer direct vanuit zijn hart. ‘Hoe bedoelt u dat…...?’ vraag ik. ‘Ik ben van mijn vrijheid beroofd… En nu kan ik hier zitten wachten op mijn dood.’

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 1 minuut)

Resultaten van stimulatie van religieuze verbeelding

In onderstaande tabel wordt weergegeven dat het apathische of juist heel onrustige van somatische en psychogeriatrische bewoners die deelnamen aan gemeenschappelijke vieringen doorbroken kan worden, door hen als groep nabij te zijn in sfeervieringen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 4 - 8 minuten)

Staat dit boek als een huis? Dat kun je misschien wel zeggen. Als ik ‘misschien’ zeg, is dat niet omdat ik aarzelingen heb bij de kwaliteit van het boek, maar eerder omdat ik niet zo goed weet of Henk wel wil dat het ‘staat als een huis’. Het is immers vooral een beweeglijk boek, van een beweeglijk theoloog die nog niet is uitgedacht en -geschreven.

Staat de kerk in dit boek als een huis? Ook dat is nog maar de vraag. Daarmee is de titel van het boek én van hoofdstuk 1 al in beeld: is dit (ook in deze vorm) een passende metafoor?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn