Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Bibliodrama als weg naar levensoriëntatie

De directe aanleiding voor dit nummer van Handelingen is gelegen in de oprichting van een nieuw Centrum voor Bibliodrama in februari 2014. Sinds de jaren zeventig is bibliodrama een met regelmaat gebruikte werk- , spreek- en denkwijze binnen zowel initiële theologische opleidingen als in voortgezette educatie van pastores en geestelijk verzorgers. Eveneens een werkwijze, ingezet op plekken waar mensen samenkomen om in dialoog met elkaar en met bronnen van wijsheid verdieping te geven aan hun spiritualiteit. De oprichting van het centrum is een belangrijke impuls om de kostbare kennis, kunde en ervaring die is opgedaan in het begeleiden van bibliodramagroepen te bundelen en nieuwe begeleiders op te leiden.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 3 - 5 minuten)

Missionair kerk-zijn doet het momenteel goed binnen de Nederlandse kerken. Breed zoeken lokale gemeenten en parochies naar missionaire aanwezigheid binnen de eigen context. We zien vooral in steden veel nieuwe missionaire initiatieven en experimenten, maar ook in dorpen wordt gezocht naar presentie en dienst. (Groot)stedelijke initiatieven zijn vaak wat opvallender en gedurfder dan initiatieven in dorpen en middelgrote plaatsen en trekken daarom doorgaans ook meer de aandacht. In dit nummer concentreren we ons juist op missionair zijn op het dorp.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 12 - 23 minuten)

Een thema waar wetenschapster en kerkelijk hoogleraar voor Vrouwenstudies en Pastoraat Riet Bons-Storm zich al heel lang voor inzet, de interreligieuze dialoog, wordt in dit overzichtsartikel geplaatst in de context van het dialogiseren met de ander. Haar portret van de vele factoren die een rol spelen in de pastorale communicatie is relevant voor pastorale praktijken van vandaag.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

‘Ik begon deze week aan mijn tiende jaar als voorganger in een mooie evangelische gemeente in Woerden. Een gemeente die me enorm genadig is geweest in al die jaren. (…) In tegenstelling tot veel collega’s ben ik rijk gezegend met positieve mensen die niet gericht zijn op conflicten of andere narigheid. Toch zijn er in de afgelopen jaren momenten geweest dat ik terugverlangde naar het bedrijfsleven waar ik jarenlang werkzaam was. Dat komt vooral omdat er in het bedrijfsleven een strikte scheiding gemaakt kan worden tussen het werk wat je doet en je persoonlijkheid. Dat gaat in de kerk niet. En soms is dat een uitputtingsslag.’
Nederlands Dagblad, 13-8-2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn