Artikelen

Logo

Hier vindt u artikelen die niet of niet zo uitgebreid in de papieren versie van Handelingen staan
Ook het Inleidende artikel van een nummer plaatsen we hier meestal

Onder de titel en auteur(s) vindt u de introductie, met daaronder een knop om het hele artikel op uw scherm te klikken
Vanaf het vijfde artikel kunt u doorklikken naar (de artikelen op) de volgende pagina

Als u op het icoontje (met tandrad en pijltje) rechts klikt, kunt u het artikel printen, een link mailen naar iemand die u op het artikel opmerkzaam wilt maken, of een pdf-bestand van het artikel downloaden (voor het pdf-bestand moet u eerst op de leesmeer-knop onder het artikel klikken)


(Leestijd: 3 - 5 minuten)

Sinds het moment van verschijnen in 1985 heeft het boek Generation to Generation: Family Process in Church and Synagogue van de Amerikaanse rabbijn en systeemtherapeut Edwin Friedman (1932-1996) predikanten en pastores geholpen om hun plaats in gemeente en parochie op een gezonde manier in te nemen. Zijn benadering van kerkelijke organisaties, waarbij hij inzichten uit de gezinssysteemtherapie toepast op de processen die zich in gemeenten en parochies voordoen, is zeer effectief gebleken voor voorgangers en leiders om de context waarin ze werken te begrijpen en er beter grip op te krijgen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 13 - 25 minuten)

‘God had de vis geroepen. God riep zichzelf. Toen was God die vis’

In deze bijdrage geeft Henk Kuindersma actuele trends aan in de religieuze educatie van kinderen. Hij doet dat via de presentatie van twee breed gedragen concepten in West-Europa: het concept ‘Theologiseren met kinderen’, ontwikkeld in het Duitse taalgebied, en het concept ‘Interpretive Approach’, dat in het Engelse taalgebied is ontwikkeld. Daarnaast geeft hij aandacht aan de recent in Nederland verschenen dissertatie van Bas van den Berg, Speelruimte voor dialoog en verbeelding, met het concept ‘Metaforiseren met kinderen’.
In de kerk spelen respectievelijk in het Duitse taalgebied en het Engelse taalgebied de concepten ‘Gemeindepädagogik’ en ‘Children’s Ministry’. Beide concepten zijn sterk in ontwikkeling. Bij de concepten die de auteur presenteert stelt hij geregeld een of meer kritische vragen. Hij maakt duidelijk dat van de begeleiders van kinderen in hun godsdienstige ontwikkeling specifieke competenties worden gevraagd waaraan gewerkt moet worden.
Hij sluit zijn bijdrage af door te attenderen op drie publicaties op het gebied van godsdienstige opvoeding thuis: een praktische handreiking van Katie Velghe, getiteld Gelukkig gezin; de Samenleesbijbel voor kinderen van 8-12 jaar en de dissertatie van Daniëlle van de Koot-Dees, Prille geloofsopvoeding.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 5 - 9 minuten)

Dit nummer van Handelingen over ‘theologiseren met kinderen’ wil laten kennismaken met nieuwe lijnen in onderzoek en vaak onbekende praktijken. Het begrip ‘theologiseren met kinderen’ roept bij velen spontaan heel wat vragen op. Wat is ‘theologiseren’? Wie wordt tot de groep ‘kinderen’ gerekend? En verder zijn er vragen over het waar, het waarom en het hoe. In deze inleiding geven we wat toelichting bij de eerste twee vragen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Bibliodrama als weg naar levensoriëntatie

De directe aanleiding voor dit nummer van Handelingen is gelegen in de oprichting van een nieuw Centrum voor Bibliodrama in februari 2014. Sinds de jaren zeventig is bibliodrama een met regelmaat gebruikte werk- , spreek- en denkwijze binnen zowel initiële theologische opleidingen als in voortgezette educatie van pastores en geestelijk verzorgers. Eveneens een werkwijze, ingezet op plekken waar mensen samenkomen om in dialoog met elkaar en met bronnen van wijsheid verdieping te geven aan hun spiritualiteit. De oprichting van het centrum is een belangrijke impuls om de kostbare kennis, kunde en ervaring die is opgedaan in het begeleiden van bibliodramagroepen te bundelen en nieuwe begeleiders op te leiden.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn