De resultaten zijn afkomstig van een onderzoek naar een specifieke groep dementerende ouderen in een verpleeghuis (periode 2005-2006), allen deelnemer aan sfeervieringen en opgegroeid in een christelijke, met name katholieke, traditie (Savelkoul, 2007). Er werd alleen waargenomen dát de deelnemers reageren op aangeboden stimuli. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de volgende types van reacties: geëngageerd (geïnteresseerd en belangstellend), bewust (doet actief mee), automatisch (verricht een automatische handeling op een stimulus) en geen reactie.

Aangeboden voorbeelden voor het stimuleren van religieuze verbeelding tijdens 15 sfeervieringen en reacties van deelnemende dementerende bewoners *

Voorbeeld stimulatie religieuze verbeelding Dagbehandeling Somatiek

Psychogeriatrie

 

Symbool      
(paas)kaars ++ + +/-
Ziekencommunie ++ + +/-
Beeldende kunst ++ + +/-
Liturgisch gewaad ++ + +/-
       
Symbooltaal      
Gebedstaal ++ + +/-
Rituele taal ++ + +/-
Bijbelse taal ++ - -
       
Symbolische handeling      
Aansteken (paas)kaars ++ + -
Noemen naam bewoner ++ + -
Ontvangen ziekencommunie ++ + +/-
Kruisteken ++ +/- +/-

*++ reageert geëngageerd, + reageert bewust, +/- reageert automatisch, - reageert niet