Weinig is momenteel zo actueel en urgent als onze omgang met de aarde en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld het klimaat of de biodiversiteit. Tegelijk is het een onderwerp dat verdeelt. Hoe breng je dit ter sprake in de preek, hoe geeft je er vorm aan in liturgie en diaconaat? Is het mogelijk om als kerkelijke gemeente tot actie over te gaan zonder daarbij bestaande verdeeldheid te vergroten? 
Meer info op deze webpagina