Weinig is momenteel zo actueel en urgent als onze omgang met de aarde en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld het klimaat of de biodiversiteit. Tegelijk is het een onderwerp dat verdeelt. Hoe breng je dit ter sprake in de preek, hoe geeft je er vorm aan in liturgie en diaconaat? Is het mogelijk om als kerkelijke gemeente tot actie over te gaan zonder daarbij bestaande verdeeldheid te vergroten? 
Meer info op deze webpagina

 

Religio Climate Change

Religie en klimaatverandering in Nederland

Klimaatverandering is een prangende kwestie die onze wereld vandaag de dag treft, en het is van cruciaal belang om de culturele en religieuze waarden te begrijpen die ten grondslag liggen aan discussies over dit onderwerp. Dat is de focus van het interdisciplinaire onderzoeksproject "Religious Vocabularies and Apocalyptic Imaginaries of Climate Change in the Netherlands and Beyond," (kortweg: Religie en klimaatverandering in Nederland). Lees meer over het doel en de impact van het project.

 

Groenekerken nieuwsbriefheader

De nieuwste nieuwsbrief van Groene Kerken heeft als thema 'grond'. We maken u er graag op attent in het kader van ons eerdere themanummer Theologie aarden.