Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 4

beeld aankondiging 2021 12021/1 Alleen samen?!
Samenwerking in praktisch-theologisch onderzoek

Hoe kunnen professionele en niet-professionele praktijkbeoefenaars samen onderzoek doen en wat betekent een dergelijke benadering voor de toekomst van de praktische theologie?
De aanleiding tot een themacluster over deze vraag in de volgende editie van Handelingen is de verschijning van het boek van Henk de Roest, Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices (Brill, 2019). Het daagt praktisch theologen uit om empirisch onderzoek te doen samen mét geestelijk verzorgers, parochiepastores en gemeentepredikanten, kerkelijke werkers, kerkenraadsleden, gemeenteleden en parochianen. Ook biedt het een overzicht van relationele onderzoeksbenaderingen.
Het gaat om onderzoek naar bestaande en nieuwe christelijke praktijken, in kerken, maar ook in zorginstellingen of scholen, met het oog op de kennis en verbetering daarvan. Praktisch theologisch onderzoek begint met een verkenning van de vragen van de gemeenschap zelf. Het ideaal is een verbinding van toepasbaar én toetsbaar praktisch-theologisch onderzoek, theologisch onderwijs, ondersteuning van praktijken en de ontwikkeling daarvan. In dit nummer geven vier experts hun visie.

Themaredactie: Henk de Roest & Francisca Folkertsma

Verschijnt maart 2021

 

2021/2 Praktische wijsheid als kwaliteit van professioneel handelen

Verschijnt juni 2021

2021/3 Levend water. Praktische Theologie en duurzaamheid
Verschijnt september 2021

2021/4 Rol van religie in het publieke debat
Verschijnt december 2021

 

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op vrijdag 11 december 2020, 23:00 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.