Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 1

beeld aankondiging 2020 22020/2 Geloven in diaconaat

Diaconaat staat bij velen bekend als het kerkelijke werk onder mensen in nood. Bij diakenen en diaconale vrijwilligers denken we vaak aan doeners, mensen met hart voor een ander. Veel minder bekend is de samenhang tussen diaconaal werk en andere terreinen van kerkelijk werk, zoals liturgie, pastoraat en missie. En is diaconaal werk een vorm van christelijk geloof of is het een toepassing ervan?
In het juninummer van Handelingen presenteren we diaconaat als kern van christelijk geloof. Daarbij gaat we uit van diaconaat als praktijk, perspectief en methode. We bespreken voorbeelden uit de diaconale praktijk om mensen in maatschappelijke nood bij te staan en rechtvaardige verhoudingen in de samenleving te scheppen. We denken na over diaconaat als perspectief op de wereld vanuit de ervaringen van mensen in nood met het oog op vrede en gerechtigheid. En we schenken aandacht aan de methode van het diaconaat als een gelovig optrekken met mensen in de marge. Hierbij komen onder meer vragen aan de orde rond de dynamiek van geven en ontvangen, machtsrelaties in diaconale verhoudingen en inclusiviteit als opdracht.

Verschijnt juni 2020

 

2020/3 Seksualiteit
Verschijnt juni 2020

2020/4
Verschijnt december 2020

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op vrijdag 27 maart 2020, 22:45 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.