Home

Logo

introductie omslagen 2019 1

Handelingen2019 1 omslagMigratie is het verhaal van naar schatting 224 miljoen mensen – 3,3 procent van de wereldbevolking – die huis en haard verlaten. Met name in de landen waar migranten aankomen, reageren mensen met angst. Voor veel migranten betekent de ervaring van ontworteling een periode van onzekerheid, een crisis die de grondvesten van hun identiteit en diepe overtuigingen raakt. Met steun van hun geloof overbruggen migranten de afstand die hen van familie en vrienden scheidt. Voor migrantenchristenen zijn de eigen taal, riten en liederen belangrijk voor de beleving van het eigen geloof. Dat verklaart waarom ze eigen kerkgemeenschappen stichten. Maar wat betekent de diversiteit van migrantenkerken voor de verhoudingen tussen kerken in Nederland?

Dit Handelingen-nummer reikt inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines aan om migratie te begrijpen vanuit het Europese en Nederlandse beleid en hun geschiedenis. Vervolgens ligt de nadruk op de rol van religie, met name op geloof en pastoraat. U leest er meer over in het inleidende artikel van editieredacteur Jorge Castillo de Guerra. En het nummer-overzicht geeft een totaalplaatje van wat u verwachten kunt.
Ver van ons bed? “ Diversiteit is een sociaal fenomeen geworden en de confrontatie ermee is onontkoombaar, omdat het een autochtone eenheidscultuur ter discussie stelt”, schrijft hoofdredactuer Hans Schilderman in zijn Aan de lezer, die hij veelbetekend een Morele spiegel noemt.
De prachtige foto's van Sjaak Verboom maken dit nummer ook nog eens een lust voor het oog. Beeldredacteur René Rosmolen vertelt er meer over in zijn beeldmeditatie.
Bij dit nummer ook weer praktische tips.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 07 mei 2019, 13:40 uur