Home

Logo

introductie omslagen 2019 1

beeld aankondiging 2019 22019/2 Case-studies: van onschatbare waarde

Het komende nummer van Handelingen is gewijd aan case-studies. Deze methode is, zo argumenteert Stefan Gärtner, van onschatbare waarde voor (toekomstig) geestelijk verzorgers. Niet de abstracte werkelijkheid van handboeken of theorieën staat hierbij immers centraal, maar de concrete werkelijkheid die we in het veld tegenkomen. Training in deze methode is cruciaal voor het aanleren van vaardigheden en attitudes die onmisbaar zijn voor een adequaat zelfverstaan als professional in een complexer wordende werksituatie.

Martin Walton geeft een beschrijving van een groot onderzoeksproject dat enerzijds gebaseerd is op case-studies en vervolgens intens op deze methode reflecteert. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van twee concrete casussen uit het werkveld van de geestelijke verzorging in een algemeen ziekenhuis en bij defensie. Daarnaast presenteren twee junior-onderzoekers deelresultaten van hun eigen case-study-onderzoek.
Case-studies blijken boeiende, want concrete en levendige, onderzoeksresultaten die uitnodigen tot eigen reflectie en verdere doordenking. Ze weerspiegelen de zoektocht van de praktische theologie om het uniek-concrete te beschrijven met het oog op praktische handelingsaanwijzingen. Wat wil een lezer van Handelingen nog meer?

Editieredactie: Hans Schaeffer
Verschijnt juni 2019

2019/3 Seksualiteit
Verschijnt september 2019

2019/4 Eenzaamheid
Verschijnt december 2019

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 07 mei 2019, 13:40 uur