Home

Logo

introductie omslagen 2018 4

beeld aankondiging 2019 12019/1 Wereldchristendom in Nederland

Onze omgeving en de media zorgen ervoor dat de scenario’s die horen bij migratie deel uitmaken van het alledaagse leven. Er is geen wereldregio die niet te maken heeft met het fenomeen van de menselijke mobiliteit en elke samenleving geeft een eigen betekenis aan deze ervaring.
In de landen waar migranten aankomen zijn er mensen die met angst reageren, een gevoel dat tot uiting komt via verschillende modaliteiten: als bedreiging van de cultuur, als gevaar voor de economische stabiliteit en de welvaart en als risico voor de veiligheid. Voor veel migranten betekent de ervaring van ontworteling een periode van onzekerheid, een crisis die aan de grondvesten van hun identiteit en diepe overtuigingen raakt.
Het Handelingen-themanummer ‘Wereldchristendom in Nederland’ belicht verschillende elementen van de migratie. Na een inleiding vanuit de centrale invalshoeken van Migration Studies volgen artikelen over migratiegeschiedenis, de participatie van migranten in protestantse, orthodoxe en rooms-katholieke gemeenschappen, de geestelijke zorg in multireligieuze settingen, en tot slot een reflectie op de betekenis van de migratie voor de toekomst van het christendom in Nederland.

Editieredactie: Jorge Castillo Guerra

Verschijnt maart 2019

 

2019/2 Case studies
Editieredactie: Hans Schaeffer
Verschijnt juni 2019

2019/3 Eenzaamheid
Verschijnt september 2019

2019/4 Seksualiteit
Verschijnt december 2019

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 15 januari 2019, 20:43 uur