Home

Logo

introductie omslagen 2018 3

beeld aankondiging 2018 4 kleur2018/4
Veelkleurig leren

Diversiteit in klinische pastorale vorming

Dat onze samenleving in religieus en levensbeschouwelijk opzicht in hoog tempo is veranderd is inmiddels een bekend gegeven. Deze verandering vormt een specifieke uitdaging voor mensen die werkzaam zijn in professionele zorg- en begeleidingspraktijken op het gebied van levensbeschouwing en zingeving. Hoe verstaat de begeleider de ander die put uit andere bronnen en tradities en wat betekent dat voor de praktijk?
De klinische pastorale vorming (KPV) is vanouds een opleiding waar pastores leren communiceren over thema’s van zingeving en geloof. Deelnemers hebben tegenwoordig verschillende religieuze achtergronden en daarmee is diversiteit ook in de KPV een gegeven.
Hoe gaat dat samen spreken vanuit verschillende achtergronden in zijn werk in de microsamenleving die een trainingsgroep voor een bepaalde tijd vormt? Hoe wordt geleerd aan en van de diversiteit?
In het komende Handelingen-nummer zoeken KPV-opleiders en oud-trainees op die vraag een antwoord. Daarnaast is er aandacht voor religieuze educatie in het reguliere onderwijs, de hermeneutische moeite die beginnende (hbo-)theologen in de beroepspraktijk ondervinden en een essay over het denken over diversiteit.

Editieredactie: Theo van Leeuwen

Verschijnt december 2018

 

2019/1 Migrantenkerken

Steeds meer migrantenkerken willen officieel deel uitmaken van de PKN, bijvoorbeeld als pioniersplek. Wat is de focus? Migrantenkerken staan borg voor de culturele identiteit van de groep. Tegelijk worden zij door buitenstaanders vaak gezien als bloeiende missionaire gemeenschappen. Interne en externe motivaties kunnen met elkaar botsen.

Editieredactie: nog niet bekend

Verschijnt maart 2019

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 13 november 2018, 12:01 uur