Home

Logo

introductie omslagen 2018 2

beeld aankondiging 2018 32018/3 #MeToo

De golf van wereldwijde aandacht voor seksueel misbruik die onder de vlag van #MeToo de wereld over gaat, betekent de erkenning van een groot probleem. Waar het al enige decennia gaat over misbruik door geestelijke en hulpverleners in de kerk en in de zorg, liggen nu alle sectoren van de samenleving onder het vergrootglas. Celebrities gaan voorop en zetten de toon. Slachtoffers durven, soms na vele jaren, eindelijk naar buiten te treden en hun belagers aan te klagen. In verschillende sectoren wordt onderzoek gedaan en worden maatregelen getroffen die in elk geval het één-op-één contact binnen afhankelijkheidsrelaties onmogelijk maken.
Deze wereldwijde aandacht voor seksueel geweld levert voor de geestelijk verzorger en de pastor veel vragen op. Waar moet je alert op zijn, en wanneer neem je initiatieven in een gesprek om iets aan het licht te brengen? Wat doet een pastor wanneer een lid van de geloofsgemeenschap beschuldigd wordt en hij sterke vermoedens heeft dat het een (wraak)actie betreft die niet op waarheid berust? Welke theologische vragen rondom schuld en vergeving rijzen er, en wanneer is de tijd rijp om die aan de orde te stellen? Eigenlijk loopt de kerk al decennia voorop in het aan de orde stellen van deze vragen.
Ten behoeve van het handelen van professionals brengen we de stand van zaken en dilemma’s opnieuw voor het voetlicht. Want misbruik is overal, vergeving vrijwel nergens.

Editieredactie: Ciska Stark en Francisca Folkertsma 

Verschijnt aeptember 2018

 

2018/4 KPV, supervisie en interreligieuze communicatie (werktitel)

Thematiek: hoe verplaats je je in de geestelijke religieuze ervaringen van de ander? De kern van de KPV-training is een groepsproces. De dialoog tussen trainees van verschillende achtergronden leidt tot vruchtbare ontmoeting. Het hermeneutische proces van het verstaan van de ander is ingewikkeld. Je kunt allerlei theoretische concepten hebben maar de werkelijke ontmoeting van de ander is iets totaal anders.

Editieredactie: Theo van Leeuwen

Verschijnt december 2018

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 14 augustus 2018, 23:11 uur