Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 2

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Schilderman Hans2In de studentenkerk waarin ik nu al ruim dertig jaar actief ben, ben ik getuige geweest van een wisseling van ‘morele generaties’. Toen ik als student die kerk voor het eerst bezocht was ik verbaasd over het vergrijsde publiek: had ik daar wel iets mee? Nu ik zelf vergrijsd ben – een vriend raadde me onlangs met klem aan om daarvoor het woord ‘verzilverd’ te gebruiken – vraag ik me hetzelfde af over de jonge generaties.
Iedere generatie heeft een moreel profiel, dat wil zeggen typerende waarden, normen, gewoonten en ‘communities’. Ook mijn studentenkerk biedt daaroverheen niet langer een hemels baldakijn. Het genre van een kerkdienst wordt door veel jongeren niet meer herkend, en dus komen ze niet. De stijl van een dienst is voor de ene bezoeker ontroerend en prachtig getroffen, maar voor de ander vreemd en misplaatst. Het register werkt af en toe nog, wanneer bij ingrijpende gebeurtenissen solidariteit en transcendentie gevierd worden, al hebben kerken daar al lang geen patent meer op.
In dit nummer van Handelingen gebruikt Joep de Hart een treffende metafoor voor het kerkelijk beleefd geloof: ‘De kerken (zitten) als het ware bevroren onder het ijs: goed zichtbaar maar er zit geen enkele beweging in.’ Het is een ijzingwekkend beeld, althans voor de generaties die hun geloof steeds kerkelijk beleefden en in toenemende mate niet alleen hun kinderen maar ook leeftijdsgenoten zien afhaken.
Wie een volumeperspectief hanteert en daarbij de focus op Nederland richt, kan inderdaad niet anders dan tot de conclusie komen dat de kerken leeglopen en dat ‘het’ geloof daarmee in razend tempo verdwijnt. Nederland is veranderd van een levensbeschouwelijk verankerde samenleving naar een land van individuele alternatieven: ‘samen op ons eigen’. Nu is dat trouwens wel weer een relatief stabiel kenmerk. We leven in een polderland waarin verschillen van inzichten weliswaar een sacrosanct karakter hebben, maar in zo’n benauwde kaasstolp onvermijdelijk tot pragmatische consensus leiden.
Deze uitgave van Handelingen brengt dergelijke ontwikkelingen in beeld aan de hand van actueel cijfermateriaal, theologische reflecties en veel literatuurverwijzingen. De onderliggende observatie is dat religie individualiseert, deïnstitutionaliseert en in dat proces verandert. Monique van Dijk-Groeneboer heeft de redactie gevoerd over een special dat als naslagwerkje beslist bewaard moet blijven.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op vrijdag 15 mei 2020, 13:30 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.