Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2019 4

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Schilderman Hans2Ik lees nooit romans. Wel woordenboeken en encyclopedieën; die lees ik dagelijks en intensief. Mijn meest geliefde woordenboek is de Oxford English Dictionary. Het kent in zijn tweede editie twintig delen en bevat meer dan 21.000 pagina’s. Het is een genot om er woorden in op te zoeken.
Met het oog op het nummer dat voor u ligt, deed ik dat ook met het woord case study, maar dat kent het Engels niet, althans, het noemt het slechts in samengestelde zin. ‘Case’ heeft als eerste betekenis: ‘A thing that befalls or happens to any one; an event, occurrence, hap, or chance’. Een casus is een toevallige gebeurtenis. Mooier is: ‘An incident or set of circumstances requiring investigation by the police or other detective agency’. En in samengestelde betekenis is case study dan ook: ‘the attempt to understand a particular person, institution, society, etc., by assembling information about his or its development’.
De belangstelling voor dat wat een gedrag, persoon of gebeurtenis uniek maakt, mag steeds op grote aandacht en ook wel voorkeur rekenen onder zowel praktisch theologen en religiewetenschappers als ook pastores, predikanten en geestelijk verzorgers.
De ‘idiografische methode’, die deze uniciteit centraal stelt, is kennelijk wat ingebakken geraakt in opleiding en praktijk. Gelet op de zo juist geciteerde betekenissen, stelt die methode het toeval centraal, en maakt die ons tot detectives en procesontwikkelaars.
Natuurlijk speelt er een zware methodologische discussie onder deze observatie, namelijk die van het belang van kwalitatief onderzoek versus kwantitatief onderzoek. Als dat tot tegenstellingen leidt is dat jammer, want beide vormen van onderzoek hebben, afhankelijk van probleem- en doelstelling, ieder hun eigen belang en betekenis.
Voor de redactie van Handelingen was een en ander reden om de praktijk van case studies onder het vergrootglas te leggen. Het lopende Case Studies Project vormt daarvoor de aanleiding, maar ook in het hoger onderwijs, de kerk, de zorg en bij defensie wordt op N=1-niveau onderzoek verricht. Hans Schaeffer, die als editieredacteur zorg droeg voor deze uitgave van Handelingen, typeert dit nummer als ‘zoektocht van de praktische theologie om het uniek-concrete te beschrijven met het oog op concrete handelingsaanwijzingen’. Dat lijkt ons prima gelukt.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op donderdag 05 december 2019, 12:49 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.