Home

Logo

introductie omslagen 2018 2

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Schilderman Hans2‘God is onderweg en Hij heeft zijn mensen meegenomen.’ Dat klinkt anders dan ‘de kerken lopen leeg’. Minstens lijkt het initiatief ergens anders te liggen: het zijn niet de mensen die weglopen, maar het is God die hen ontvoert en dat ongetwijfeld met goede bedoelingen. Ondertussen suggereert de slagzin ook dat waar God eertijds een ‘stabilitas loci’ (vaste woon- en verblijfplaats) kende, Hij zijn mensen nu langs nieuwe plaatsen en door andere omgevingen loodst. En onderweg moeten er nieuwe rust- en pleisterplaatsen aangelegd worden om het gezelschap tot elkaar en tot zichzelf te brengen. Het onderweg-zijn brengt beeldredacteur René Rosmolen in dit Handelingen-nummer treffend in beeld met een fotoverslag van zijn pelgrimsfietstocht naar Santiago de Compostella in Spanje.
Geloof is inderdaad mobiel, fluïde of – zoals het elders in dit nummer uitgedrukt wordt – liminaal geworden. Dat vergt vernieuwing van gemeenschap, experimenteren in kerkelijke organisatievormen, en incultureren in een veranderende samenleving. Het zijn evenvele aanduidingen van wat in dit themanummer wel wordt aangeduid met het trefwoord ‘pionieren’.
Nu vat ik ‘pionieren’ zelf graag in termen van het schaakspel op. Pionnen zijn zoals bekend de eerste linies van de opstelling waarin het voetvolk optrekt tegen hoger geplaatste stukken. Pionnen leggen doorgaans het loodje, maar niet zonder in de opening via uitwisseling strategische stellingen op te bouwen, openingen te bieden tijdens het middenspel of – in het eindspel – zelfs te promoveren.
Wat ik met dat beeld van het schaakspel bedoel, is natuurlijk dat pionieren vooral een doelgerichte en op winst beluste vorm van onderweg-zijn aanduidt, die voortdurende afweging vergt van de te zetten stappen. Zodra een pion vooruitgeplaatst is, kan hij immers niet meer terug – zoals menig ambitieuze schaker tot zijn leedwezen moet leren.
Natuurlijk staat de metafoor van de pion ook voor het besef dat we met een spannend spel bezig zijn. Zal het lukken om ‘God en zijn mensen onderweg’ weer onderdak te geven’? Die spanning blijkt inderdaad inherent aan het kerkelijk pionieren, wanneer je de bijdragen in het voorliggende exemplaar van Handelingen leest.
Hans Schaeffer en Sake Stoppels, die de redactie hebben gevoerd over dit themanummer, zijn er inderdaad in geslaagd om in praktijkverhalen en theologische reflecties van diverse auteurs een samenhangend verslag te bieden van wat evenzeer spannend als noodzakelijk is: vernieuwing van kerkelijke gemeenschap. De pionnen zijn gezet!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 12 juni 2018, 22:13 uur