Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2022 4

No events found.

Handelingen2022 4 omslagDe passie van theologen zit doorgaans in het hoofd en niet in het lichaam. Dat schrijft hoofdredacteur Hans Schilderman in zijn Aan de lezer, onder de titel Dansende theologen. Want, Als t danst… is het thema voor dit nummer. Daarbij kijken we vooral naar de dans als metafoor voor lichamelijkheid in religie. Een heel geschikte metafoor, en vooral ook spannend. Spannend, omdat lichamelijkheid en religie een ambivalente verhouding hebben. Enerzijds zien we het plezier, de speelsheid en de extase van de dans in rituele expressie. Anderzijds het gevaar voor zinnelijkheid, zelfverlies en grensoverschrijding. Die ambivalentie maakt de dans tot een uitermate geschikte insteek om naar lichamelijkheid in religie te kijken. Vanuit de vraag Als het dans, wat danst er dan? reflecteren de auteurs vanuit hun eigen onderzoek op de vraag in welke zin de dans als metafoor voor lichamelijkheid in religie kan worden opgevat. Dat levert een interessant en gevarieerd nummer op. Over bijvoorbeeld lichamelijke spiritualiteit, de soefidans, de rituele dans in de liturgie, de dans als metafoor voor het 'speelse' in de geestelijke hulpverlening. De dans is sterk. Als metafoor en expressievorm. Waar mensen zijn, is, wordt en zal gedanst worden, zo besluit gasteditieredacteur Barbara Zwaan dan ook haar inleidende artikel.

Bij diverse artikelen ook weer praktische tips

Handelingen is voortaan gratis beschikbaar op Openjournals bij onze nieuwe uitgever Radboud University Press.  

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze digitale Nieuwsbrief.

beeld aankondiging 2022 4Het voorjaarsnummer van Handelingen heeft als thema slavernijverleden en kerk/theologie. Daarvoor zijn twee aanleidingen. De eerste is het feit dat het op 1 juli 2023 honderdvijftig jaar geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën daadwerkelijk is afgeschaft. De andere reden is de toekenning van een onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een groot onderzoek van de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit naar de Protestantse Kerk in Nederland en haar slavernij­verleden. Daarbij komt ook de doorwerking van het slavernijverleden tot op vandaag aan de orde. Beide aanleidingen hebben natuurlijk een diepere achtergrond. Nadat er in de jaren zestig en zeventig veel aandacht voor het thema racisme was in de oecumenische theologie, is er sindsdien weinig ­gereflecteerd. Door de discussies over het slavernij­ verleden is het debat over slavernij en racisme weer terug in het publieke debat en ook in de wetenschap, maar er wordt erg weinig door theologen en religiewetenschappers bijgedragen aan de vragen rond deze thema’s. In Handelingen zullen we zwarte en witte theologen en religiewetenschappers aan het woord laten, en ons in het bijzonder richten op vragen rond verzoening en herstelbetalingen. Denk daarbij aan theologische thema’s als vergeving en schuld, verzoening en gerechtigheid, steeds in relatie tot slavernij en racisme.
Themaredactie: Erica Meijers

Index Ned Theol TijdschrSinds september 2021 is het platform Index voor Nederlandse theologische tijdschriften operationeel, een website waar gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. Op dit moment bevat de database bibliografische gegevens van 38290 artikelen uit 28 tijdschriften. Ook de bibliografisch gegevens van Handelingen zijn in deze database opgenomen. De website is voor iedereen kosteloos te gebruiken.

DiaconieDe al langer bestaande diaconale studiekring kiest voor een nieuwe werkwijze en u bent hartelijk uitgenodigd mee te doen. De kring komt 2x per jaar digitaal bijeen en 1x per twee jaar fysiek. Klik op 'Lees meer' voor verdere info.

Met de digitale en volledig open access­vorm waarin we Handelingen vanaf nu uitgeven ver­nieuwen we de communicatie en daarmee de band met de lezer. Daarmee hopen we ook bij te dragen aan het doel dat niet verandert, na­melijk het bieden van een onmisbare bijdrage aan het denken en handelen van aan theologi­sche en religiewetenschappelijke instellingen opgeleide professionals en het delen van de kennis die daarvoor van belang is.

Nieuwsbrief

Nieuw: schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van Handelingen
Klik op Nieuwsbrief

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op zaterdag 18 maart 2023, 17:45 uur

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.