Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 2

Handelingen2020/2 voorkantDiaconaat stelt zich in dienst van de hoop dat Gods missie in deze wereld een andere werkelijkheid aan het licht brengt. Een zin uit het inleidend artikel in dit nieuwe Handelingen-nummer, die in alle beknoptheid aangeeft waar het om gaat. Want behalve een vitale praktijk is diaconaat ook een perspectief, dat de wereld om ons heen beziet vanuit de ervaringen van mensen in de marge in het licht van Gods vrede en gerechtigheid. En daarmee is diaconaat meer dan het door het evangelie geïnspireerde handelen om mensen in maatschappelijke nood bij te staan en te werken aan rechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Zoals Hans Schilderman het in zijn Aan de lezer zegt: Diaconie wordt wel opgevat als een maatschappelijke voorziening van de kerk, maar het is eigenlijk haar belijdenis. Vanuit dit perspectief worden prikkelende vragen gesteld. Zo kunt u lezen over de manier waarop diaconaat kan bijdragen aan het ideaal van inclusie, de verbinding tussen diaconie en eucharistie, de relatie tussen diaconaat en missie, de subject-object-relaties tussen gever en ontvanger, de diaconale gang van een kerkdienst, ervaringen tijdens het kerkasiel in Den-Haag vorig jaar, betrokkenheid bij vluchtelingen, nieuwe diaconale wegen op een pioniersplek, en hoe gemeenteleden kunnen leren van hun diaconale ervaringen. Zie verder het overzicht van dit nummer. Dat de in het hele nummer opgenomen tekeningen van Eva Hilhorst niet zomaar plaatjes in dit nummer zijn, zal u waarschijnlijk ook duidelijk worden. En praktisch als dit theologische tijdschrift wil zijn, we geven veel praktische tips (met direct aanklikbare links).

een lege kerk2020/3 ‘Mij niet meer gezien’
Kerkverlating in perspectief

Per jaar verlaten vele honderden mensen de kerk. Religieuze betrokkenheid neemt gestaag af. In 2017 gaf voor het eerst meer dan de helft van de mensen aan niet te behoren tot een godsdienstige groepering. Geïnstitutionaliseerde religie staat aan het begin van de 21e eeuw onder druk. Maar wat betekent kerkverlating eigenlijk? Betekent het voor de kerk misschien iets anders dan voor de kerkverlater? Wie zijn deze kerkverlaters, en wat zouden kerken anders kunnen doen teneinde hen vast te houden?
In dit themanummer verkent een breed palet aan onderzoekers wat er rond kerkverlating in (vooral) orthodox-christelijke kerken speelt. Het nummer begint met een korte beschrijving van de feitelijke kant van kerkverlating: wat zijn cijfers en de trends? Daarna volgen interpretaties en analyses vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het perspectief van het ‘thuisgevoel’ (Bram de Muynck), en participatie van jongeren in het kerkelijk leven (Ronelle Sonnenberg); vanuit missiologisch oogpunt (Stefan Paas) en gemeenschapsvorming in deze tijd (Annemiek de Jonge) – om niet meer te noemen – wordt het verschijnsel kerkverlating besproken en geanalyseerd. Ook wordt gepoogd te ontdekken welke handelingsaanwijzingen voor kerken er te vinden zijn.

Verschijnt september 2020

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op dinsdag 04 augustus 2020, 17:40 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.