Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2021 1

Handelingen2021 1 omslag"In zijn recente boek Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices voert Henk de Roest een warm pleidooi voor samenwerking in de praktische theologie tussen onderzoekers en onderzochten, wetenschappers en gelovigen. De Roest heeft met dit boek een grassroots handboek geschreven voor een nieuwe praktische theologie. Daarin worden traditionele tegenstellingen van wetenschapper en leek, professional en cliënt, voorganger en gelovige overstegen, doordat ze in gezamenlijk onderzoek op elkaar betrokken raken. Een prachtig en buitengewoon rijk werk is het resultaat." zo schrijft hoofdredacteur Hans Schilderman in het eerste artikel van het themacluster in dit nummer van Handelingen. Uiterst leerzaam vindt hij samenwerking in de wetenschap. Al is het goed, zo schrijft hij, om ook af en toe even uit te blazen, bijvoorbeeld bij de beeldmeditatie over het weidse Groningse landschap met zijn prachtige kerkjes.

beeld aankondiging 2021 22021/2 Weten wat te doen

In de alledaagse praktijk komt de professional te staan voor allerlei situaties die vragen oproepen. Een patiënt met bijzondere klachten lijkt maar niet te genezen, in een schoolklas doet zich een conflict voor, een afscheidsritueel kan vanwege een virusepidemie niet op gebruikelijke wijze worden gehouden. Van professionals wordt dan verwacht te handelen, maar soms weten ze niet (precies) wat te doen. De onwetendheid heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan kennis of expertise, maar verwijst naar de vraag wat in deze specifieke situatie voor deze mensen het goede is. Met welke zorg is deze patiënt gebaat? Welk pedagogisch handelen wordt in deze klas verlangd? Welke rituelen doen recht aan deze situatie? Met andere woorden, de situatie doet een beroep op de praktische wijsheid van de professional.
Het themacluster geeft een doorkijk hoe professionals in hedendaagse praktijken ‘praktisch wijs handelen’, voorbij louter de intuïtie en voorbij al te rationele afwegingen, aan de hand van toepassingsgebieden zorg, kerk en onderwijs. Wat is er de handelingsverlegenheid? Wat wordt er gezien als ‘praktisch wijs handelen’? Waar liggen mogelijkheden en waar eventuele moeilijkheden om het goede te doen? En hoe kan de praktische theologie helpen om het goede niet op te sluiten in de alledaagse werkelijkheid maar principieel open te laten naar de toekomst toe?

Themaredactie Theo van der Zee

Verschijnt juni 2021

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op dinsdag 27 april 2021, 18:26 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.