Home

Logo

introductie omslagen 2017 3

spinnenwebHandelingen zoekt een nieuwe redactiesecretaris. Kun jij een spin in het web zijn binnen de redactie van een tijdschrift? Heb je iets met praktische theologie en religiewetenschap? Heb je een academische opleiding? Vind je het een uitdaging om jezelf binnen een academisch netwerk te ontwikkelen?
Bekijk dan de vacaturetekst en solliciteer

Handelingen2017 3 omslagPionieren: daarmee worden allerlei kerkelijke projecten aangeduid die bedoelen nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen. Vanuit een missionaire intentie. Het gaat om nieuwe vormen van presentie en om experimenteerplekken van en voor geloofsgemeenschappen.
In dit nummer van Handelingen wordt de stand van zaken weergegeven en wordt gereflecteerd op thema's en vragen die bij pionieren naar voren komen. In het inleidende artikel krijgt u te lezen wat dit nummer te bieden heeft: Stefan Paas maakt in het openingsartikel duidelijk dat hij pioniersplekken ziet als belangrijke experimenteerplekken voor kerkvernieuwing. Daarna de stand van zaken in de Protestantse en in de Rooms-Katholieke kerk. Vervolgens vier artikelen met nadere reflectie op een aantal vragen.
Hoofdredacteur Hans Schilderman denk bij pionieren graag aan het schaakspel en geeft zijn Aan de lezer dit keer dan ook de titel Spannend spel. "God is onderweg en Hij heeft zijn mensen meegenomen", zo begint hij. De kerk is in beweging, God zelf is in beweging, de gelovigen zijn in beweging. Dat wordt in dit nummer prachtig verbeeld in de foto's die onze beeldredacteur René Rosmolen maakte op zijn (fiets)pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In zijn beeldmeditatie vertelt hij er zelf over.
Daarmee ligt er weer een mooi nummer van Handelingen, dat een momentopname in een boeiend proces van kerkvernieuwing biedt. Zo wil het bijdragen aan de doordenking van kerk-zijn voorbij elke vanzelfsprekendheid. Meer weten? Bekijk het overzicht van dit nummer.

beeld aankondiging 2017 42017/4 Con spirito. Geen geloof zonder muziek

Handelingen verschijnt in december 2017 met een themanummer getiteld Con Spirito. Geen geloof zonder muziek. Een nummer vol artikelen en bijdragen over werken met muziek in de praktijk van pastores en geestelijk verzorgers – met geestdrift, met bezieling.
Enkele wetenschappelijk-beschouwende artikelen gaan in op muziek en eredienst en de bijbelse en literaire oorsprong daarvan, op de betekenisgeving en toe-eigening van muziek (semiotiek), rituelen en muziek in de christelijke context en hoe geloof en muziek zich in de concertzaal manifesteren.
Als voorbeeld en handreiking komen in diverse praktische artikelen verschillende aspecten langs van de betekenis die muziek kan hebben in de gang van het leven, van geloofsopvoeding in de kindertijd en bij jongeren tot geloven en muziek in het leven van ouderen. Ook komen facetten in de gang van de week aan bod, zoals muziek in de eredienst en in het pastoraat. Verder een concrete toepassing voor de praktijk: hoe je geschikte kerkliederen zoekt en vindt.

Editieredactie: Wouter Bakker, Jaap van der Giessen & Marieke van der Giessen-van Velzen

Verschijnt begin december 2017

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

Laatste wijziging

  • op zondag 19 november 2017, 18:36 uur