menu

Welkom!

U bevindt zich op de website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, het voormalige Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen.


Hier vindt u:
- een overzicht van de huidige en vorige jaargangen van het tijdschrift
- de (vaak uitgebreidere) artikelen die niet in de papieren versie van Handelingen
  werden gepubliceerd
- de literatuurberichten die een overzicht geven van recent verschenen publicaties
  op een deelterrein van de praktische theologie en religiewetenschap

Literatuurberichten

Helaas zijn door een technische storing de literatuurberichten momenteel niet op de gebruikelijke wijze als pdf-document te downloaden. Wilt u een literatuurbericht als pdf-bestand ontvangen, stuur dan een verzoek daartoe naar de webredacteur

14-12-14

Nieuwste nummer 2014/4

Kees Verwey (1900-1995), 'Portret van een moeder'

Zingeving op hoge leeftijd

De laatste levensfase wordt gekenmerkt door heel wat fysieke, mentale en sociale veranderingen. Daarnaast zijn er existentiële thema's waar ouderen mee kunnen worstelen, zoals de eigen finaliteit, de zin van het eigen leven in het licht van een sterk verkort toekomstperspectief, en de waarde van het geleefde leven.
Hoewel er geregeld gewezen wordt op belang van zingeving in de laatste levensfase, blijkt de informatie rond deze thematiek beperkt en fragmentarisch. Niettemin lijkt het steeds evidenter te worden dat zingeving een belangrijke factor is bij het omgaan met zowel moeilijke levenssituaties als met de finaliteitsproblematiek.
In dit nummer wordt daarom dieper ingegaan op de rol die zingeving kan spelen op hoge leeftijd. Vanuit verschillende achtergronden leveren de auteurs zo een bijdrage voor allen die -professioneel of privé- betrokken zijn op deze levensfase.

Zie voor meer info over dit nummer Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

Dit nummer verschijnt 8 december 2014

Naar boven

Het nieuwste nummer is te bestellen voor slechts € 14,-
Of bestel een proefabonnement: 2 nummers voor € 15,-

14-12-14

Komende nummers

Wat komt er in de komende nummers?

2015/1

Thema: Tussen bevlogenheid en burn-out
Het welbevinden van voorgangers

Een substantieel aantal pastores lijdt aan vermoeidheid, burn-out en verlies aan motivatie en bevlogenheid. Werken in de kerk is in deze tijd bepaald geen sinecure. Een recent onderzoek naar het welbevinden van pastores in de Protestantse Kerk in Nederland laat zien dat het verhoudingsgewijs met burn-out wel meevalt, maar dat er wel iets mis is met de bevlogenheid van voorgangers. Dat is een serieus signaal, vooral tegen de achtergrond van de kerk als ‘ideële organisatie’. Wat is er aan de hand in de kerk?
Het themanummer Handelingen 2015/1 concentreert zich op de vraag welke factoren een rol spelen in de bevlogenheid van pastores en langs welke wegen er gewerkt kan worden aan het welbevinden van voorgangers en hun motivatie voor het werk in de kerk. Drie voorgangers komen aan het woord over hun vastlopen en hun ‘doorstart’. Reflecties zijn er onder meer van Henk de Roest, Anke Bisschops en Gerben Heitink.

Verschijningsdata 2015

2015/1 verschijnt begin maart, voorgangers en hun welbevinden
2015/2 verschijnt begin juni, casusnummer pioniersplekken
2015/3 verschijnt begin september, bibliodrama
2015/4 verschijnt begin december, Kinderen en geloof

 

Naar boven

In de papieren versie van Handelingen 2014/1 is een fout geslopen in het trendbericht van Henk de Roest. Daarom stellen we het artikel nu digitaal beschikbaar. U kunt het downloaden als pdf-bestand door te klikken op trendbericht

 

Beeldmeditatie

De beeldmeditaties staan nu ook op de website.

Naar boven

Foto's symposium 18 dec 2013

Naar boven


Presentaties symposium 18 dec 2013

‘Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties’

Onder deze titel organiseerde Handelingen i.s.m. met

  • de masteropleiding geestelijke verzorging van de Universiteit Utrecht
  • het KPV-Centrum van het Radboudumc

in samenwerking met

  • en de diensten geestelijke verzorging van
    - het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
    - het UMC Utrecht
    - en het VUmc Amsterdam

  • en de Universiteit voor Humanistiek

op 18 december 2013 een symposium in Utrecht
Dit symposium was gekoppeld aan het themanummer van Handelingen

Hieronder vindt u de diverse presentaties op dit symposium
(klik op de auteursnaam om de presentatie als pdf-bestand te downloaden)

Loes Berkhout, Ethische reflectie in het WKZ
Norbert Steinkamp, Moreel beraad: Met rust luisteren...
Benita Spronk, Tragiek in morele casuïstiek
Eric van de Laar, Ethiek in de organisatie, Taak voor de geestelijk verzorger?
Hans Schilderman, Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties, Terugblik en vooruitblik

Naar boven

Gezocht: casus

Handelingen neemt regelmatig casussen met reflectie op. Een casus is de beschrijving van een praktijksituatie, uitmondend in eerste overwegingen (evaluatie) met een centrale vraag of een gericht handelingsvoorstel. Het onderwerp van de casus biedt ‘stof tot denken’ en nodigt uit tot eigen reflectie of experimenteren. De auteur van de casus is een van de actoren. Hij of zij schrijft vanuit de eigen rol en het eigen perspectief.

Een casusbeschrijving heeft een opbouw in drie delen:

- situatiebeschrijving (context, betrokken actoren)
- beschrijving van een gebeuren
- eerste overwegingen (motivatie, legitimatie, problematisering), vraagstelling of handelingsvoorstel 

Bij de casus wordt door een tweede auteur een reflectie geschreven, in open dialoog met de casus-auteur. Deze auteur wordt door de redactie aangezocht.

Degene die een casus instuurt, krijgt van de redactiesecretaris bericht of de casus wordt aangenomen of bepaalde wijzigingen behoeft. Na goedkeuring wordt de casus binnen een termijn van twee jaar geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt met de auteur overlegd. Een ingediende casus mag in die periode niet elders worden gepubliceerd.

Naar boven

Laatste Nieuws:

Bescheiden tegen de stroom in

Literatuurbericht gemeenteopbouw 2011-2014

lees meer >