Home

Logo

introductie omslagen klein

Handelingen2015 3 omslagSpelend verstaan

Bibliodrama als weg naar levensoriëntatie

Bibliodrama leeft. Voor een op het eerste gehoor zo binnen-christelijke werkvorm lijkt dat wellicht vreemd in het zo pluraal-religieuze klimaat van onze huidige samenleving. Bij nadere beschouwing is bibliodrama echter minder binnen-christelijk dan het lijkt. De gespeelde verhalen zijn overwegend, maar niet uitsluitend ontleend aan de Bijbel. Bovendien zijn de verhalen te zien als waarde(n)volle verhalen, die in hun metaforische gestalte in staat zijn een levensoriëntatie te bieden die de institutionele grenzen van kerken, geloofsgemeenschappen en zelfs religies overstijgt.
Handelingen gaat in op deze pretenties en neemt daarin in het bijzonder mee de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van doelgroep- en contextdifferentiatie, alsmede de betekenis van hermeneutisch-narratieve theorievorming voor deze werkvorm.
Meer info over dit nummer vindt u in Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

In dit nummer wordt twee keer verwezen naar een digitaal artikel:
- p.5: Kerkelijk werkers en predikanten. Onderzoek 2014
- p.17: Pionieren en lekepreken
Als u hierboven op een titel klikt kunt u het artikel rechtstreeks downloaden

Roest Henk afscheid 20150603 02Onder het genot van een hapje en een drankje nam Henk de Roest 3 juni jl. afscheid van de redactie, en de redactie van hem. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor Handelingen, tot zijn eigen plezier, en zeker ook tot plezier van de redactie. Zijn inzet, enthousiasme, warmte, deskundigheid en nog vele andere menselijke en professionele kwaliteiten werden geroemd door Sake Stoppels, die hem namens de redactie en uitgever toesprak.
We vinden het jammer dat Henk ons verlaat, maar begrijpen goed dat hij deze keuze heeft gemaakt. Wat niet wegneemt dat we hem zullen missen. Ook op deze plaats wensen we hem alle goeds voor de komende tijd.

beeld aankondiging 2015 42015/4

Theologiseren met kinderen

Theologiseren met kinderen is een begrip dat vooral in het Duitse taalgebied bekend is, maar ondertussen in Nederland en Vlaanderen ook ingang vindt. Het volgende nummer van Handelingen bespreekt recente ontwikkelingen, zowel op het vlak van onderzoek als op het gebied van geloofscommunicatie zelf. Centraal staat het uitgangspunt dat kinderen en jongeren geen passieve ontvangers zijn, maar samen tot theologische gesprekken kunnen komen. Vooral wat betreft kleine kinderen wordt wel eens vergeten dat zij geen ‘lege vaten’ zijn die vooral gevuld moeten worden. In de praktijk en in de reflectie over geloofscommunicatie en specifiek ook over theologiseren met kinderen speelt ‘macht’ een rol; dat wordt duidelijk in één van de bijdragen in dit komende nummer. Verder laten we u proeven van onderzoek en ervaringen bij kinderen in een palliatieve ziekenhuissetting, in een Godly Play-context en in islamitisch godsdienstonderwijs. Verschillende auteurs lichten het begrip ‘theologiseren met kinderen’ verder toe, onder andere in relatie met het recenter ontwikkelde concept ‘theologiseren met jongeren’ en tonen de relevantie van recente ontwikkelingen aan, zowel voor de praktijk als voor het praktisch theologische onderzoek.

Verschijnt begin december

Laatste wijziging

  • op woensdag 18 november 2015, 15:38 uur