Home

Logo

introductie omslagen 2015 2

Handelingen2015 3 omslagBegin september verschijnt het nieuwe nummer van Handelingen. Over bibliodrama. Onder de titel Spelend verstaan.

Sinds de jaren zeventig is bibliodrama een met regelmaat gebruikte werkvorm binnen zowel initiële theologische opleidingen als in voortgezette educatie van pastores en geestelijk verzorgers. Daarnaast is bibliodrama vanouds een werkvorm die wordt ingezet op plaatsen waar mensen samenkomen om verdieping te geven aan hun spiritualiteit. Nationaal en internationaal zijn er verschillende bibliodramavormen en ‘scholen’.
Vorig jaar vond in Nederland de oprichting plaats van het Centrum voor Bibliodrama waarin een aantal scholen samengaan. Kennelijk leeft bibliodrama. Voor een op het eerste gehoor zo binnen-christelijke werkvorm lijkt dat wellicht vreemd in het zo pluraal-religieuze klimaat van onze huidige samenleving. Bij nadere beschouwing is bibliodrama echter minder binnen-christelijk dan het lijkt, zeggen vertegenwoordigers van de stromingen. De gespeelde verhalen zijn overwegend, maar niet uitsluitend ontleend aan de Bijbel. Bovendien zijn de verhalen te zien als waarde(n)volle verhalen, die in hun metaforische gestalte in staat zijn een levensoriëntatie te bieden die de institutionele grenzen van kerken, geloofsgemeenschappen en zelfs religies overstijgt.
Handelingen gaat in op deze pretenties en neemt daarin in het bijzonder mee de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van doelgroep- en contextdifferentiatie, alsmede de betekenis van hermeneutisch-narratieve theorievorming voor deze werkvorm.
Meer info over dit nummer binnenkort op deze website

In het laatste nummer wordt twee keer verwezen naar een digitaal artikel:
- p.5: Kerkelijk werkers en predikanten. Onderzoek 2014
- p.17: Pionieren en lekepreken
Als u hierboven op een titel klikt kunt u het artikel rechtstreeks downloaden

Roest Henk afscheid 20150603 02Onder het genot van een hapje en een drankje nam Henk de Roest 3 juni jl. afscheid van de redactie, en de redactie van hem. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor Handelingen, tot zijn eigen plezier, en zeker ook tot plezier van de redactie. Zijn inzet, enthousiasme, warmte, deskundigheid en nog vele andere menselijke en professionele kwaliteiten werden geroemd door Sake Stoppels, die hem namens de redactie en uitgever toesprak.
We vinden het jammer dat Henk ons verlaat, maar begrijpen goed dat hij deze keuze heeft gemaakt. Wat niet wegneemt dat we hem zullen missen. Ook op deze plaats wensen we hem alle goeds voor de komende tijd.

Handelingen2015 2 omslagMissionair kerk-zijn in het dorp

Wie zijn wij als christelijke geloofsgemeenschap en op welke wijze kunnen wij juist vanuit die identiteit in ons dorp, vanuit ons christelijk zelfverstaan, dienstbaar en heilzaam present zijn? Hebben wij een eigen perspectief?
In zeven praktijkberichten kijken we naar zeven protestantse geloofsgemeenschappen in Noord- en Oost-Nederland die zoeken naar missionaire presentie in de eigen lokale context. Na een casusbeschrijving door de voorganger reageert telkens een wetenschapper in de vorm van een antwoordbrief, waarin hij kritisch-loyaal reageert en meedenkt. In een uitgebreidere reflectie en in de slotbeschouwing wordt nog dieper op het thema ingegaan.
Is dat alles? Nee. Zie dus voor meer info over dit nummer Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

Dit nummer verschijnt 10 juni 2015

beeld aankondiging 2015 32015/3

Spelend verstaan
De bijdrage van bibliodrama aan levens- en geloofsoriëntatie

Sinds de jaren zeventig is bibliodrama een met regelmaat gebruikte werkvorm binnen zowel initiële theologische opleidingen als in voortgezette educatie van pastores en geestelijk verzorgers. Daarnaast is bibliodrama vanouds een werkvorm die wordt ingezet op plaatsen waar mensen samenkomen om verdieping te geven aan hun spiritualiteit. Nationaal en internationaal zijn er verschillende bibliodramavormen en ‘scholen’.
Vorig jaar vond in Nederland de oprichting plaats van het Centrum voor Bibliodrama waarin een aantal scholen samengaan. Kennelijk leeft bibliodrama. Voor een op het eerste gehoor zo binnen-christelijke werkvorm lijkt dat wellicht vreemd in het zo pluraal-religieuze klimaat van onze huidige samenleving. Bij nadere beschouwing is bibliodrama echter minder binnen-christelijk dan het lijkt, zeggen vertegenwoordigers van de stromingen. De gespeelde verhalen zijn overwegend, maar niet uitsluitend ontleend aan de Bijbel. Bovendien zijn de verhalen te zien als waarde(n)volle verhalen, die in hun metaforische gestalte in staat zijn een levensoriëntatie te bieden die de institutionele grenzen van kerken, geloofsgemeenschappen en zelfs religies overstijgt.
Handelingen gaat in op deze pretenties en neemt daarin in het bijzonder mee de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van doelgroep- en contextdifferentiatie, alsmede de betekenis van hermeneutisch-narratieve theorievorming voor deze werkvorm.

Verschijnt begin september

Laatste wijziging

  • op dinsdag 01 september 2015, 18:01 uur